Klauzule informacyjne

Infolinia dla użytkowników

Administratorem danych osobowych jest Bonus Systems Polska S.A. (dalej "Up Bonus") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dywizjonu 303 numer 139, lokal 137, kod pocztowy 01-470.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl  lub pisemnie na adres siedziby.
W Up Bonus został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@upbonus.pl

Przetwarzając Twoje dane osobowe działamy w ramach prawnie uzasadnionego interesu jakim jest konieczność przetwarzania danych w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie dotyczące funkcjonalności Twojego konta na platformie prowadzonej przez Up Bonus lub karty obsługiwanej przez Up Bonus, oraz w celu obsługi procesu reklamacyjnego i informacyjnego w zakresie korzystania z karty.
Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, daje nam to podstawę prawną do przetwarzania danych w oparciu o art 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane te będą przechowywane przez okres 6 lata od zakończenia obowiązywania programu benefitów, w ramach którego wydawana jest karta.

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Up Bonus oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Up Bonus, w szczególności firmy obsługujące naszą infolinię, świadczące obsługę techniczną karty, systemy informatyczne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Up Bonus i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw skontaktuj się z nami wykorzystując w tym celu dane kontaktowe podane we wstępie. Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Up Bonus do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie nam danych jest dobrowolne. Jeżeli prosimy o ich podanie oznacza to, że są one nam niezbędne, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie lub reklamację.

 

Infolinia dla klientów korporacyjnych

Administratorem danych osobowych jest Bonus Systems Polska S.A. (dalej "Up Bonus")z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dywizjonu 303 numer 139 lokal 137, kod pocztowy 01-470.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@upbonus.pl  lub pisemnie na adres siedziby. W Up Bonus został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@upbonus.pl.

Przetwarzając Twoje dane osobowe działamy w ramach prawnie uzasadnionego interesu jakim jest konieczność przetwarzania danych w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie dotyczące oferty lub współpracy z Up Bonus lub w celu realizacji  Twojego zamówienia złożonego za pośrednictwem infolinii. Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, daje nam to podstawę prawną do przetwarzania danych w oparciu o art 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenie odpowiedzi lub realizacji Twojego zamówienia.

Dostęp do Twoich danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Up Bonus oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Up Bonus, w szczególności firmy obsługujące naszą infolinię, systemy informatyczne, firmy którym zlecono wysyłanie informacji handlowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Up Bonus i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

Przysługuje Ci prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw skontaktuj się z nami  wykorzystując w tym celu dane kontaktowe podane we wstępie. Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Up Bonus do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazanie nam danych jest dobrowolne. Jeżeli prosimy o ich podanie oznacza to, że są one nam niezbędne, abyśmy mogli udzieli odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zrealizować zamówienie.