Polityka prywatności

­­Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

BONUS Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Dywizjonu 303 139/137, 01-470 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136922, NIP 522 26 55 307, REGON: 015231966, o kapitale zakładowym  w wysokości 17 617 380,00 złotych, w pełni opłaconym

Cele przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone w ramach formularza kontaktowego w serwisie www.upbonus.pl  („Serwis”); Nawiązanie kontaktu ofertowego w ramach formularza kontaktowego dla poszczególnych produktów w ofercie Bonus w Serwisie; marketing bezpośredni usług Bonus (o ile udzielono odrębną zgodę); przesyłanie newsletter Up Bonus na adres email osób, które wyraziły chęć korzystania z takiej usługi.

Podstawy prawne przetwarzania

wykonanie zamówionego kontaktu przez użytkownika lub potencjalnego klienta za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie; zgoda marketingowa (o ile udzielona); zgoda na przekazywanie treści marketingowych drogą sms lub w wiadomości email; nasz prawnie uzasadniony interes;

Odbiorcy danych

podmioty przetwarzający dane osobowe na nasze zlecenie w zakresie usług IT,

Źródła danych i uzyskiwane dane

dane wskazane przez użytkownika w formularzu kontaktowy lub zgodzie marketingowej;

Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do danych, inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bonus Systems Polska S.A.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bonus Systems Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 139/137
 • przez e-mail: odo@upbonus.pl
 • telefonicznie: +48 22 575 07 77

Biuro Obsługi klienta jest czynne codziennie, od godziny 8:00 do godziny 16:00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Bonus Systems Polska S.A. 01-470 Warszawa, ul. Dywizjonu 303 139/137, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”
 • przez e-mail: odo@upbonus.pl

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów:

 • Udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w ramach formularza kontaktowego w Serwisie;
 • Nawiązanie kontaktu ofertowego w ramach formularza kontaktowego dla poszczególnych produktów w ofercie Bonus w Serwisie;
 • marketingu bezpośredniego usług Bonus (o ile udzielono odrębną zgodę);
 • przekazywanie newsletter Up Bonus na rzecz osób, które zgłosiły chęć korzystania z takiej usługi.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie świadczenia usług w ramach Serwisu na Twoją rzecz, a także przez okres przedawnienia roszczeń.

5. Źródła i kategorie danych

Dane wykorzystywane w Serwisie są w całości pozyskane od użytkownika w trakcie procesu logowania w Serwisie oraz podawane przez użytkownika. Dla poszczególnych kategorii usług mogą to być:

 • Ogólny formularz kontaktowy – imię, nazwisko, adres email;
 • Formularze kontaktowe poszczególnych produktów imię nazwisko, email, nazwa firmy, NIP, nr telefonu,
 • Usług newsletter – imię, nazwisko, adres email.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • dostawcom usług hostingowych, dostawcom narzędzi wspierających obsługę klienta (np. CRM, centrala telefoniczna, obieg dokumentów typu DMS);
 • dostawcom usług IT;
 • Dostawcy hostingu;
 • Dostawcy usługi calnedry https://calendly.com/;
 • Podmioty wspierające marketing Facebook, Google, Linkedin.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla celów odpowiedzi przez Up Bonus na prośbę kontaktu ze strony korzystającego z Serwisu – bez podania danych Up Bonus nie będzie mógł opowiedzieć na Twoją próbę kontaktu.

9. Profilowanie

Up Bonus wykorzystuje Państwa dane osobowe w ten sposób, iż je profiluje tj. przetwarza Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania lub lokalizacji. Profilowanie ma na celu dostarczyć Państwu jak najbardziej dopasowane treści marketingowe, tak aby otrzymywali Państwo informacje, które faktycznie mogą Państwa zainteresować i pasować do Państwa profilu, a nie wyświetlane abstrakcyjnie w oderwaniu od Państwa potrzeb. Profilowanie ma służyć więc lepszemu dopasowaniu treści, w szczególności marketingowych, aby Państwo otrzymywali informacje marketingowe i handlowe, które Państwa interesują i które pozwolą Up Bonus zaprezentować swoje produkty i usług, które mogą bardziej Państwa zachęcić do współpracy.

10. Polityka Cookies

Czym są pliki cookies (ciasteczka)?

Plik cookies to dane informatyczne zapisywane w pliku tekstowym, który przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze lub na innym urządzeniu mobilnym, na którym przeglądasz stronę naszego Serwisu (tablet, telefon komórkowy). Z każdym kliknięciem na link w Serwisie lub wysłaniem formularza, plik cookie odsyłany jest do Serwisu. W ten sposób informacje w nim zapisane są dla nas dostępne.

Wystawca plików cookies

Wystawcą części plików cookies jest Serwis. Istnieją też pliki cookies wystawiane przez zewnętrze systemy statystyk wykorzystania Serwisu oraz pliki cookies wystawiane przez naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe.

W jakim celu stosujemy pliki cookies?

 • aby lepiej dopasować prezentowanie treści do preferencji Użytkownika. W trwałym pliku cookie zapisujemy np. stronę ostatnio odwiedzonej kategorii w Serwisie. Dzięki temu, kiedy wrócisz po jakimś czasie do Serwisu, zostanie Ci wyświetlona ostatnio przeglądana kategoria.
 • do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz pomagają nam w poprawianiu jego funkcjonalności i zawartości. W trwałych plikach cookie zapisane są także informacje statystyczne, np. o tym które strony w Serwisie przeglądał Użytkownik. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
 • by ułatwić naszym partnerom handlowym dopasowanie treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika. Pliki cookie naszych partnerów handlowych świadczących usługi marketingowe służą do personalizacji treści reklamowych prezentowanych Użytkownikowi na podstawie przeglądanych przez niego ofert w Serwisie.

Dane osobowe a pliki cookies

Używając plików cookies w Serwisie nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w plikach cookies.

Niezależnie od terminu ważności czy wystawcy pliku cookies nie są w nim zapisane jawnie żadne dane osobowe Użytkownika. Dopiero po poprawnym zalogowaniu się w Serwisie następuje powiązanie cookies sesyjnego z danymi osobowymi wprowadzonymi przez Użytkownika w momencie rejestracji. Dane te jednak nie są wprost zapisywane w pliku cookies, a w związku z tym nie są w żaden sposób utrwalone na komputerze Użytkownika. Zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących Użytkownika (anonimizacja).

W Serwisie mogą być stosowane  pliki cookies sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu. Pliki cookies stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Rodzaje Cookies stosowane w Serwisie

Typ CookiesDo czego i w jaki sposób są wykorzystywane?Konieczne do działania SerwisuNiezbędne do prawidłowego funkcjonowania i wyświetlania Serwisu, pozwalają Ci na poruszanie się po Serwisie oraz używanie ich elementów. Optymalizują korzystanie z Serwisu, np. mogą zapamiętywać poprzednie czynności.Poprawiające funkcjonalnośćZapamiętywanie Twoich ustawień i by dostarczyć Ci bardziej spersonalizowane treści i usługi. Nie wykorzystujemy w tym celu żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika.ReklamoweDostarczanie Ci reklam i treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom, zwyczajom W celu analitycznym i targetowania reklamy nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych.  W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane mogą być wykorzystywane przez Bonus Systems Polska SA, a także udostępniane podmiotom trzecim (np. partnerom handlowym), z zastrzeżeniem, iż  żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej ani żadne dane identyfikujące system, z którego Użytkownik korzysta (.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.

Termin ważności plików cookies

Pliki cookies pozostają na komputerze Użytkownika przez określony czas. Część plików cookies usuwana jest z komputera po zamknięciu przeglądarki internetowej, są to tzw. cookies sesyjne. Inne pozostają zapisane na dłużej, np. na rok, są to tzw. cookies trwałe.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. Cookies albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie Cookies. Zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby Cookies były blokowane – w całości, wtedy pliki cookies pochodzące z Serwisu nie zostaną zapisane na Twoim urządzeniu lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy, Cookies są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas Cookies, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z Serwisu, na przykład możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Blokada Cookies może też doprowadzić do braku dostępu do niektórych funkcji Serwisu.